ทัวร์ปักกิ่ง มีชีวประวัติศาสตร์ยาวนาน โด่เด่อยู่ในรัฐจีน หมายความว่าเมืองสาธารณะของประเทศจีน

ปักกิ่ง เหรอ เป่ย์จิง ตั้งขึ้นอยู่ที่ ทัวร์ปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นเมืองหลวง ทัวร์ปักกิ่ง สรรพสิ่งประเทศจีน มีนามสมญารวบรัดว่า จิง ตั้งอยู่ที่พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของ เขตเสมอหวาเป่ย์ ชื่อเดิมคือ จี่ ช่วงเวลาวสันตสารทและสมัยรณบ้านเมืองดำรงฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรต้านทาน สมัยราชวงศ์เหลียว ครอบครองธานีหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองสาธารณะของจีนตั้งแต่คราวราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนแม้ สาธารณรัฐจีน เคยใช้สมัญญานามจงตู ต้าตู เป่ย์ผิงและเป่ย์จิง โดยมีชื่อเรียกทั้งรวดกว่า 60 ชื่อ เริ่มตั้งหมายความว่า ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก ตัวเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน กั้นยังไม่ตาย 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นพ้องต่อส่วนกลาง ผิวดินเนื้อที่ทั่วกรุงปักกิ่งกอบด้วยแม้ 16,800 ที่คุมขังกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั้งมณฑลเป่ย์นครเป่ย์มีประชากร 1,136,300 นรชาติ กรุงปักกิ่งเป็นศูนย์งานจังหวัด วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีปราการภาราจีน พระราชวังโบราณ หอพักนมัสการฟ้าเทียนถัน สุสานจักรพัตราธิราชเวลาราชวงศ์หมิง วังพักร้อนอี๋เหอหยวนและภูไศลเซียงซาน เป็นต้น สมัยปัจจุบันปักกิ่งเป็นฝ่ายงานปกครองพิเศษการกำหนดมหานคร 1 ในที่ 4 แห่งสิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

ทัวร์ปักกิ่ง

 

ทัวร์ปักกิ่ง ประกอบด้วยขั้นเทียบเท่ากับเขตขนองจากปักกิ่งได้รองการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงเครื่องใช้สาธารณรัฐประชาชนเมืองจีนในที่ปี 1949 เพราะเฉพาะหลังจากกาลเวลา 80 ศตวรรษที่ 20 ภาราปักกิ่งได้พัฒนาอย่างทั้งหมดเร็วมากอย่างเหลือเชื่อ มีการพลิกแปลงตัวจากหน้ามือเป็นหลังกร ปัจจุบันปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึก ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 สูงศักดิ์ๆ โดยไม่เพียงแต่เฝ้าชั้นเมืองโบราณ และอีกต่างหากจัดโชว์ถึงสภาพเมืองที่ทันยุค กลายเป็นเมืองใหญ่ของใช้โลกมนุษย์ ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีปริมาตรเทอะทะ ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางมรรค ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน การปกครอง การศึกษา งานขนส่ง และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่แกนกลางปานกลางทางเศรษฐกิจนั้นจะคงอยู่ที่ดินเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ปักกิ่งเป็น 1 ใน 4 ธานีหลวงเก่าของจีน และคว้ารับเลือกให้รับมือประชันโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 อีกเนื่องด้วย มหานครปักกิ่งยังไม่ตายจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อัน ทัวร์ปักกิ่ง การบินไทย แถวนาน นับแต่ เวลาวงศ์สกุลหยวน สืบทอดมาจนจรดล่าสุด เป็นศูนย์กลางช่องงานเมือง เศรษฐกิจ งานศึกษาเล่าเรียน วิทยาศาสตร์และจารีตสิ่งจีน ปักกิ่งกอบด้วยสถานที่เอ้แบบอย่างประวัติศาสตร์ตั้งมาย เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ โคมไฟอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชพระราชวังหน้าร้อน พระราชวังต้องห้าม ดำรงฐานะท่อน 
 
กอบด้วย ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก ประวัติบุคคลความหมายถึงลงมา เริ่มตั้งแต่กาลสมัยเพรงประวัติศาสตร์ซึ่งมีอยู่ การขุดค้นปะศีรษะ มนุษย์ปักกิ่งตามหลักโคนที่พิสูจน์ได้ปักกิ่งกอบด้วยความเจริญ รุ่งเรืองมาจัดแม้กระนั้น คริสศตวรรษที่ 13 ในที่ศักราช พ.ศ. 1964 (ค.ศ. 1421) จักรพัตราธิราชหย่งเล่อ ได้ทำการทำ ทัวร์ปักกิ่ง ประเทศจีน ต่อเรือและออกแบบผัง นครใหม่และย้ายฐานราชงานชั่วคราวในขณะนั้นดำเนิน เมืองหนานจิงมาริอีกทั้ง เป่ย์จิง หรือปักกิ่งข้างในประจุบัน ในช่วง 30 ปีที่เปลี่ยนลงมาปักกิ่งถูกยกสถานะคือเวียงสำคัญระดับโลกมนุษย์เป็นศูนย์กลางทางงานบริหารการค้า การลงราคาทุนที่สำคัญที่มากสิ่งของประเทศจีนในแต่จากปีมีชาวต่างชาติเดินทางมาถึงลงมาติดต่อการค้าท่องหนังสือ ทัวร์ปักกิ่ง เมืองหลวงจีน เดินทาง ศึกษาเป็นจำนวนสาหัสคนเดินดินชาวปักกิ่งประกอบด้วยสภาวะความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งสิ้นรวมหมดได้รับอิทธิพลครรลองจารีตจากตะวันตกมากรุ่งโรจน์เพราะว่า กรุงปักกิ่ง กอบด้วยชื่อเรื่องเมืองหลายชื่อ คำเตือน ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิงหมายถึง มณฑลสาธารณะทางภาคเหนือ ปักกิ่ง มีเรื่องเก่าแก่ยาวนานกว่า 3,000 ปี มีชีวิต ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 จังหวัดหลวงโบราณของจีน วางแต่กลับเวลาราชวงศ์เหลียว ราชวงศ์จิน พระราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง พร้อมด้วยราชวงศ์ชิง รวมกัน 5 ราชวงศ์ และจนถึงสถาปนาสาธารณรัฐชาวบ้าน ทัวร์ปักกิ่ง จองทัวร์ จีน