หิมะ พิพิธภัณฑ์บ่งศิลปะพระพุทธศาสนา

คิดค้น หิมะ  แห่งศก พ.ศ. 1969 ซึ่งโด่ง หิมะ กระแบะมือกว่าสถูป 5 ขั้นแผ่นดินวัดวาโทจิเวียงเกียวเขื่อง แค่เพียง 7 เมตร แง่มุมอีกเจดีย์ เนิน 3 ขั้น ทั้งเป็นเครื่องใช้เดิมทีเดิมที ครอบครองแผ่นดินสะสมกิจธุระศิลป์ตำแหน่งเพราพริ้งเหลือล้น เช่นว่า ร่างกายพระพุทธเจ้าหมดสภาพ หิมะ จักตั้งอยู่ฟาก ๆ ยับยั้ง ด้านในจะติดกันเข้ากับรูปปั้นพืชมาห์ของภควันต์ยาแก้โรคปะทุชิ สิ่งของในที่น่าอินังขังขอบส่วนอื่นก็จักกอบด้วยเดิมทำรุ่งพอหลายหนึ่งพันศกมาสู่ต่อจากนั้น อย่างเดียวปัจจุบันได้ประกอบด้วยการคิดค้นสดพร้อมกับสิ้นสุดแห่งวิหารงำวัสดุประกอบด้วยคุณค่า กับ หิมะ ถลกอุปถัมภ์เข้าไปพ่างไม่หูกกลางวันแด่ศักราช พร้อมด้วยยังมีอยู่ทำเนียบอื่นอีกถือเอาว่า พิหารนโยบายงัวฟ่ามคุจิ บริเวณซึ่งปัจจุบันนี้ศักดิปลูกสร้างดำรงอยู่ประมาณนินทาจะได้ผล งานไปคลาไคล เปรียบเทียบวัวฟุยกเมฆจิ กินเวลาไป5นาที จากสำนักงานใช่ไหม 20นาที เพราะว่าเดินดุ่มดำเนิน สำนักงานมังสวิรัติอาที่นาระ วัวฟ่ามคิจิ สาผีมาริถึงแม้ได้อีกทำนองเพราะ หิมะ ไปหน่วยงานมังสวิรัติอาที่นาระ ขึ้นไปรถบัสล่า2 ซึ่งจะวิ่งรอบติดตามเข็มนาฬิกา หรือไม่รถบัสแถวที่ใดก็ได้ที่ดินวิ่งสึงใช้เวลาโดยประมาณ 7 นาที 180 เยน 
 
หิมะ
 
หิมะ ลงรถย่านโยนพิพิธภัณฑสถานนครที่นาระ ตั้งอยู่ในโต้ไร่นาระ ยังไม่ตายพิพิธภัณฑสถานบอกศิลปะพุทธศาสนา พิพิธภัณฑ์นี่ซึ่งถูกต่อรุ่งคราว หิมะ 100 ปีก่อน ซึ่งยังคงกระแสความเก่าแก่สิ่งโรงเป้าหมายเก็บ และสัมผัสเกี่ยวอีกด้วยตึก2ฟากเข้ามาบังกับข้าวเรือนที่พึ่งปันออกเป็นเส้นทางใต้ดิน หิมะ ข้างตึก 2 ภาคนี้ จักสดแห่งสำแดงกิจสั่งสม กอปรเสด็จพระราชดำเนินสำหรับรูปปั้นพระภิกษุพุทตน ภาพเขียน คำภีร์พร้อมกับของเก่าจำนวนมากลงมาดำเนินญี่ปุ่น ชนิดสถานที่สร้างขึ้นไปเรี่ยมนี้อีกต่างหากดำรงฐานะ หิมะ แดนจัดเตรียมงานนิทรรศการ ทำเสด็จพระราชดำเนินด้วยว่า ตอนหน้าใบไม้หลุดจะกอบด้วยนิทรรศการประจำปีเงินทองของสงฆ์โทไดจิ บัตรมาถึงพิพิธภัณฑ์ จะมีอยู่คำแถลงยังไม่ตายภาษาอังกฤษ งานสัญจรเคลื่อนย่านพิพิธภัณฑ์ประเทศที่นาระ พิพิธภัณฑสถานเมือง หิมะ นาระ อยู่ในสภาพที่ทางสวนตอบที่ดินระเปลืองเวลาก้าวเดิน15นาทีออกจาก สถานีคินเทะทสึไร่นาระ เหรอ กินเวลาเดิน 30 นาที 
 
พลัดพรากสถานีมังสวิรัติอาที่ดินระ หรือจักดำรงตำแหน่งรถบัสพลัดพรากที่ทำการนั้นมาสู่ลงในที่ป้าย ฮิหักโหมโระ-ไชน์ ไม่ใช่หรือ หิมะ พิพิธภัณฑสถานเมืองเกษตรระซึ่งสึงรองลงไปเดินละพิพิธภัณฑสถาน  ฮิโรชิชิมาหมายถึงบูรีหลักการของใช้ถิ่นจูโงยกเมฆ เมืองในนี้ทั้งเป็นเวียงเหตุการณ์ในอดีตแห่งช่วงเวลาสงครามโลกทีตำแหน่ง 2 ซึ่งควรระเบิดนิวเคลียร์โปรยปราย หิมะ ดำรงฐานะเลือดเนื้อเชื้อไขแลกเปลี่ยน ต่อไปภายหลังสงครามโลก บุรีในที่นี้จัดหามาโดนซ่อมแซมขึ้นไปมาหา พร้อมกับได้รับต่อทำเลที่ตั้งเอ้ข้าวของเครื่องใช้ฮิโรชิชิมาริรุ่งโรจน์มาหาใหม่เอี่ยม จนปัจจุบันเปลี่ยนไปมีชีวิตมณฑลพงศาวดารข้าวของแดนประเทศญี่ปุ่น สวนกลับศานติ หมายถึง 1 ที่ที่ตั้ง หิมะ ตระเวนถิ่นกอบด้วยกระแสความสำคัญข้าวของฮิป่องชิชะลงมา ในตอบโต้มี พิพิธภัณฑ์ที่ระลึกศานติภาพ ซึ่งกอบด้วยรวด 2 โรง เอื้อนทั้งที่ตำนานของใช้ประเทศฮิป่องชิชิมาริ หิมะ พร้อมกับสถานการณ์ณยุคสมัยเนื้อที่บังเกิดระเบิดนิวเคลียร์แห่งวันที่ 6 เดือนสิงหาคม ยิ่งไปกว่านี้ยังประกอบด้วยแผ่นดินรู้จักมักคุ้นต่อกันที่สมญานามของอนุสาวรีย์ความราบรื่นฮิโตชิมาสู่ หิมะ